» Zadovoljavanje potreba starijih izbeglica i raseljenihZavršnom konferencijom projekta “Zadovoljavanje potreba starijih izbeglica i interno raseljenih lica“ održanoj danas, predstavnicima lokalne samouprave, nadležnih institucija i stručnoj javnosti, predstavljeni su rezultati i postignuti efekti realizovanih usluga u zaštiti ovih kategorija stanovništva. Projekat je realizovan u periodu od dvanaest meseci u okviru programa “Unapređenje životnih uslova, prava i zapošljavanja izbeglih i interno raseljenih lica u Srbiji“ a finansiran je od strane Evropske unije. Reč je o projektu koji u saradnji sprovode Agencija EPTISA, humanitarna organizacija Care Inernational i Grad Kragujevac a predstavlja pružanje usluge Pomoć u kući ostarelim licima u 11 seoskih sredina na području grada Kragujevca. Cilj projekta je podizanje kvaliteta života starije populacije interno raseljenih lica bez porodičnog staranja koja žive u seoskim sredinama kao i zapošljavanje radno sposobnih lica iz ove populacije koja se nalaze u sistemu socijalne zaštite.

Projektom je obuhvaćeno preko 70 odsto korisnika više nego što je predviđeno, odnosno sva lica na terenu koja su imala potrebu za našim uslugama, uključena su u taj projekat i to je jedan od osnovnih rezultata pored 11 angažovanih gerontodomaćica koje se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i koje su stekle sertifikate za rad sa starim licima uz čiju pomoć i angažovanje porodice živele bolje i lakše nego u prethodnom periodu – rekla je Ljiljana Stanković, menadžer projekta i direktorka Centra za razvoj usluga socijalne zaštite «Kneginja Ljubica».

Osnovna aktivnost projekta odnosi se na pružanje usluge pomoć u kući starim, interno raseljim licima, koje podrazumevaju održavanje higijene, nabavljanje i priprema hrane, plaćanje komunlanih troškova, ali i ostvarivanje osnovnih socijalnih potreba ovih lica u udaljenim seoskim sredinama kroz druženje što je dorinelo smanjenju socijalne izolovanosti i isključenosti.

Svaku novu uslugu koju razvijemo trudimo se da ne bude ograničenog karaktera. Grad, u momentu zasnivanja određenog projekta, već za narednu godinu planira sredstva kako bi taj projekat prerastao u stalnu aktivnost. Ovim projektom obuhvaćeno 55 korisnika u 12 novih seoskih područja i naša je obaveza da ne izneverimo njihova očekivanja. Prema rečima gerontodomaćica i korisnika projekat je uspešno realizovan i u planu je da se kroz različite programe i projekte nastavi sa pružanjem usluga ove vrste i u narednom periodu – rekla je Slavica Saveljić, predsednik Saveta za socijalnu politiku grada Kragujevca.

16.01.2013. u 18:00
Naši sajtovi : berzavozila.com | lisica.rs | networkit.rs | pcberza.rs   Prijatelji : Selidbe | Otkup automobila
 Kginfo.rs na Facebook-u
Novi Sad Vrnjačka Banja Auto oglasi, prodaja vozila, rezervnih delova i opreme | BerzaVozila.com Beograd Stara Planina Vrnjačka Banja smeštaj Niš